Wybrane kampanie społeczne dotyczące przeciwdziałania przestępstwu znęcania się nad zwierzętami

Obrazek wyróżniający wpisu Wybrane kampanie społeczne dotyczące przeciwdziałania przestępstwu znęcania się nad zwierzętami
📅 data wpisu: 2 listopada 2020

Kampanie społeczne mają duży zasięg i poruszają bardzo ważne problemy społeczne. Przez swoje różne formy przekazu wywierają wpływ na odbiorców i osiągają swój cel, jakim jest uświadamianie oraz edukowanie społeczeństwa. Współcześnie często poruszane są tematy związane z: okrutnym traktowaniem, zaniedbywaniem i porzucaniem zwierząt, co jest nieakceptowalne społecznie. Kampanie mają uświadamiać społeczeństwu, iż kupowanie, bądź adoptowanie zwierząt powinno być przemyślane, a każdy kto podejmie tą decyzję musi być za nie odpowiedzialny do końca. Wiele takich akcji przyczynia się również do częstszego reagowania społeczeństwa na sytuacje znęcania się nad zwierzętami.