Konsultacje behawioralne

Behawiorysta-Zoopsycholog

Konsultacje behawioralne są prowadzone w celu rozwiązywania psich problemów.

Plan Terapii jest dostosowywany indywidualnie do danego psa. Zalecenia powinny być konsekwentnie wykonywane przez właściciela i monitorowane przez behawiorystę, co pozwoli na bieżącą ocenę sytuacji i modyfikację zaleceń wspomagających pracę z psem.

Przed zgłoszeniem się na konsultację behawioralną warto skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu zrobienia podstawowych badań i wyeliminowania czynników medycznych (bólowych, chorobowych, alergicznych) mogących mieć zasadniczy wpływ na zachowanie zwierzęcia.

Warto również nagrywać niepokojące dla właściciela zachowania psa, które pomogą zobaczyć psa w danej sytuacji. Podczas konsultacji nie zawsze pies będzie wykazywał cały repertuar swoich codziennych zachowań (obca osoba, zapachy, stresująca sytuacja), dlatego warto zgłaszając się do behawiorysty przesłać również filmiki z nagranymi niepożądanymi zachowaniami psa.

Czasami wystarczy jedna wizyta, aby rozwiązać ,,problem” psiego zachowania. W niektórych przypadkach potrzeba będzie kilka/kilkanaście konsultacji, aby w pełni zobaczyć poprawę w zachowaniu psa. W pracy z psem najważniejsza jest cierpliwość i konsekwencja w działaniu, aby pies miał czas na zmianę i zrozumienie naszych zachowań.

  • Cena pierwszej konsultacji wynosi: 150 zł (czas trwania ok. 2-3h)
  • Cena drugiej kontrolnej i kolejnej konsultacji: 100 zł (czas trwania do 2h)


🐾 Na pierwszym spotkaniu wypisuję druczki za całość: 1 spotkanie konsultacyjne + 2 spotkanie kontrolne + ewentualne koszty dojazdu.

Przebieg konsultacji

Poniżej opisuję jak w kilku punktach wygląda przebieg konsultacji, zaczynając od zgłoszenia się właściciela, aż do efektów działań przepracowanych z psem:

1. Zgłoszenie się właściciela: wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z Umową o świadczenie usług behawioralnych.

2. Uzupełnienie i wysłanie Raportu pokonsultacyjnego przesłanego przez behawiorystę oraz umówienie terminu pierwszej konsultacji.

3. Podczas pierwszego spotkania z behawiorystą: podpisanie umowy o świadczenie usług behawioralnych, przeprowadzenie szczegółowego wywiadu przez behawiorystę, obserwacja psa i środowiska, w którym przebywa (w domu i na spacerze) oraz przekazanie wiedzy na temat podstawowych ćwiczeń zalecanych dla psa.

4. Stworzenie opisu i diagnozy zachowania psa, opracowanie raportu pokonsultacyjnego i planu terapii – przesyłane właścicielowi do 2 tygodni od pierwszej konsultacji.

5. Realizacja planu terapii przez właściciela oraz kontakt mailowy i telefoniczny z behawiorystą w celu wsparcia i monitorowania postępów.

6. Drugie spotkanie kontrolne – sprawdzające uzyskane efekty, behawiorysta wspomaga w realizacji trudnych ćwiczeń, modyfikuje plan terapii dostosowując go do psa.

7. Na potrzebę i prośbę właścicieli psa behawiorysta kontynuuje konsultacje na kolejnych spotkaniach: pomaga w realizacji planu terapii, przekazuje wiedzę na temat podstawowych ćwiczeń i wykorzystaniu technik terapeutycznych, wspiera właścicieli w pracy ze zwierzęciem, na bieżąco modyfikuje plan terapii podporządkowany zwierzęciu.

Plan Terapii

Bardzo często rozwiązaniem na psie ,,problemy” jest przeorganizowanie planu dnia psa, nauka podstawowego posłuszeństwa i wzbogacenie jego środowiska. Każdy pies jest inny, dlatego ważne jest indywidulane podejście, konsekwentne działanie i spełnienie jego naturalnych potrzeb.

Plan Terapii powinien być modyfikowany i dostosowywany do psa, aby osiągnąć zamierzone efekty, dlatego zalecane są minimum 2 spotkania z behawiorystą w celu odpowiedniego dobrania ćwiczeń i technik terapeutycznych. Istotny jest również kontakt telefoniczny i mailowy z behawiorystą, przesyłanie filmików prezentujących zachowanie psa, co pozwala na łatwe zweryfikowanie w późniejszym czasie poprawy zachowania danego psa.

Formularz konsultacyjny

Każde niepożądane dla właściciela zachowanie psa warto skonsultować z lekarzem weterynarii i behawiorystą w celu wdrożenia odpowiednich działań.

Abym mogła poznać psi problem zgłaszany przez właścicieli oraz odpowiednio przygotować się do pierwszego spotkania, potrzebuję kilku szczegółowych informacji dotyczących zachowywania się psa oraz środowiska w jakim przebywa, dlatego po zgłoszeniu się właściciela przesyłam tzw. Raport pokonsultacyjny zawierający szczegółowy wywiad dotyczący zgłaszanego problemu oraz warunków bytowych psa.